بن ماری

بن ماری ترموستاتیک از واژه فرانسوی bain marie به معنی حمام آب که معادل انگلیسی آن water bath می باشد گرفته شده است.
این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت، به محلول ها در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود.
محدوده دمایی بن ماری‌ ها می بایست از دمای اتاق تا 100 درجه سانتی گراد باشد.
بن ماری دستگاهی است که دارای حوضچه ای استیل با آب پر می شود. حرکت همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری میکند. ایجاد حرارت یکنواخت و قابل کنترل در بنماری می شود.

بنماری در دو دسته بندی کلی تولید می شود که به شرح ذیل می باشد:
دسته اول درب حلقوی

دسته دوم درب شیبدار

  • CATEGORY
  • TAGS