دستکش جراحی

دسته:

توضیحات

دستکش جراحی دارای قدرت کشش زیاد، ضخیم و مقاوم با کمترین میزان حساسیت زایی در سایزهای متنوع و متناسب با آناتومی دست تولید شده است.

TOP