سرنگ انسولین حلما G27

10,800,000RIAL

 کارتن
 1800
  ایران

توضیحات

سرنگ انسولین حلما با سرسوزن 27 سر جدا ، سرنگی با یک سوزن کوچک است که به طور خاص برای بیماران دیابتی تجویز می گردد. این سرنگ برای تزریق به بافت زیرپوستی طراحی شده است. این منطقه از بدن به این دلیل برای تزریق انسولین مناسب است که سلول های چربی به داروهایی که به طور مداوم و به آرامی جذب می شوند، اجازه می دهد تا این داروها اثر طولانی تری داشته باشند

TOP